Centre d'Estudis del Mar

Joined: May 26, 2022 Last Active: Feb 13, 2023

El Centre d'Estudis del Mar (CEM) és un equipament d’educació ambiental de la Diputació de Barcelona enfocat en la difusió, sensibilització i participació ambiental. Des que es va inaugurar, el 1983, treballem per promoure el coneixement del litoral i del món marí per tal de fer-ne compatible la conservació i protecció amb un ús públic respectuós.

cem is not following anyone.